ARRT Transformacja Sp. z o.o. w Koninie zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich na spotkanie dotyczące wsparcia rozwoju w ramach transformacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas spotkania przedstawione zostaną obszary, w których planowane jest finansowanie działalności przedsiębiorstw z funduszy unijnych w perspektywie najbliższych lat.

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. w godzinach 12:00 – 15:30 w formie wideokonferencji. Link do spotkania on-line zostanie wysłany do Państwa po potwierdzeniu udziału w spotkaniu.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 2 listopada  2021 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: transformacja@arrkonin.org.pl .

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA

12.00 – 12.15Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników
Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – Maciej Sytek
Ekspert ds. przedsiębiorczości – Beata Wieliczko
12.15 – 13.15Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 – omówienie planowanego zakresu wsparcia Programu, w szczególności dla MŚP oraz dyskusja Przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
13.15 – 13:30Przerwa
13.30 – 14.30Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – omówienie planowanego zakresu wsparcia Programu oraz dyskusja Pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MFiPR
14.30 – 15.15Jak przygotować firmę do korzystania ze środków nowej perspektywy finansowej
Ekspert ds. przedsiębiorczości – Beata Wieliczko
Lider Projektu PZS – Monika Zwierz
15.15 – 15.30Podsumowanie spotkania

Pobierz zaproszenie wraz z programem (pdf)

Skip to content