W dzisiejszym Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej wzięło udział 30 uczestników w tym związkowcy, samorządowcy, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych, wydarzenie organizowane było z ramienia ZS Polskiej Zielonej Sieci.

Spotkanie miało na celu omówienie statusu prac nad dokumentem TPST oraz przeprowadzenie dyskusji nad zgłaszanymi do ostatniej wersji TPST uwagami. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali opracowane uwagi do drugiego projektu Terytorialnego Planu Wielkopolski Wschodniej, pomimo uwag wybrzmiało, że ogólnie dokument jest bardzo dobry i odpowiada na wyzwania, które stoją przed regionem Wielkopolski Wschodniej. Następnie Prezes ARR Maciej Sytek opowiedział o aktualnym stanie prac nad projektem Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej, który jest właśnie poddawany konsultacjom społecznym. Kolejnym elementem w pracy nad Planem będzie przeprowadzenie cyklu spotkań konsultacyjnych z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w trakcie posiedzeń poszczególnych komisji sejmikowych. Ponadto Planowane jest odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych i dokonanie ewentualnych modyfikacji Planu. Prowadzone będą dyskusje ze stroną rządową, co do ostatecznego zakresu interwencji planowanego do wsparcia z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 2 i 3 filara Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Przyjęcie projektu TPSTWW przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego planowane jest na koniec II/początek III kwartału 2021 r. Poza powyżej wskazanymi punktami agendy wywiązała się dyskusja dotycząca istniejących wyzwań, powstających projektów, Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji i jego związku z TPST.

Ostatnim elementem dzisiejszego wydarzenia było wyświetlenie filmu o Wielkopolsce Wschodniej, który w obrazowy sposób  omawia w jakiej sytuacji znajduje się dziś  Wielkopolska Wschodnia,w związku z likwidacją lokalnych kopalń.

Zachęcamy do przeczytania artykułu napisanego przez ZS Polska Zielona Sieć:

Wielkopolska Wschodnia – pierwszy region sprawiedliwej transformacji w Polsce

Film można obejrzeć klikając tutaj

Skip to content