Dnia 28 czerwca odbyło się posiedzenie Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, tj. inicjatywy zainicjowanej przez Polską Zieloną Sieć oraz Instytut Zielonej Przyszłości, w którym uczestniczyli przedstawiciele ARR Transformacja Sp. z o.o. W trakcie spotkania Pan Piotr Czerniejewski ze stowarzyszenia Młodzi Lokalsi opowiedział o swoim doświadczeniu udziału w pierwszych spotkaniach dotyczących transformacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas tych spotkań zwracał decydentom uwagę na to, że jeśli pieniądze będą inwestowane w infrastrukturę a nie w działania społeczne to region się wyludni, a szczególnie wyjadą ludzie młodzi. Podkreślił konieczność zaangażowania młodych ludzi w proces planowania działań transformacyjnych oraz edukację, która będzie przygotowywać młodzież do zielonych zawodów przyszłości.

Mateusz Kowalewski, prezes Konińskiej Izby Gospodarczej zwrócił uwagę na niski poziom przedsiębiorczości w regionie. Powodem tego jest fakt, że struktura społeczna w Wielkopolsce Wschodniej ukształtowała się wokół przemysłu wydobywczego, dlatego obserwuje się relatywnie niski poziom przedsiębiorczości w odróżnieniu do reszty regionu Wielkopolski, gdzie drobna przedsiębiorczość stanowiła podstawę. Podkreślił też, że samorządy powinny położyć nacisk na edukację przedsiębiorców poprzez programy mentoringowe i doradcze. Ponadto należy wspomóc procesy administracyjne, aby upraszczać i ułatwiać procedury, które stoją przed przedsiębiorcami chcącymi zainwestować w regionach węglowych i utworzyć nowe miejsca pracy.

Steffen Soult, kierownik ds. rozwoju strukturalnego gminy Welzow przedstawił strukturę finansowania działań transformacyjnych w niemieckich regionach węglowych. Przyznał, że komunikacja między poziomem federalnym a mieszkańcami pozostawia wiele do życzenia, ponieważ “jako lokalsi dowiadują się z gazety o tym, co zrobi rząd federalny”. Powiedział również o tym, że na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w pobliżu gminy Welzow powstała winnica, gdzie produkuje się siedem rodzajów wina.

Źródło: Polska Zielona Sieć

Skip to content