Informacje ogólne

IV FORUM BURMISTRZÓW NA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

PROGRAM KONFERENCJI FORUM BURMISTRZÓW

29 – 30 września 2021

W tym roku gospodarzem wydarzenia jest Stara Zagora w Bułgarii, jednak ze względu na sytuację pandemiczną konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym z tego względu w Koninie przygotowano konferencję towarzyszącą.

Forum Burmistrzów to międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń i wiedzy dedykowana burmistrzom gmin węglowych w Europie. Obecnie sieć tworzy 61 burmistrzów i prezydentów z 11 krajów Europy. Forum Burmistrzów gościło lub prowadziło rozmowy m. in. z: Fransem Timmermansem, Jerzym Buzkiem, Elisą Ferreirą, Normundsem Poppensem, Luciem Triangle, Marošem Šefčovičem, Anną Wagner.


Forum zostało powołane do istnienia, ponieważ na szczeblu politycznym to burmistrzowie najbardziej odczuwają skutki stopniowego wycofywania węgla, a zarazem są interesariuszami o największym możliwym pozytywnym wpływie na przebieg sprawiedliwej transformacji. Celem Forum jest organizowanie dzielenia się dobrymi praktykami pomiędzy regionami, wywieranie wpływu na rządy i władze UE, przekazywanie informacji z poziomu władz UE do regionów oraz udostępnianie burmistrzom analiz istotnych dla sprawiedliwej transformacji. Forum zamierza poszerzyć swoją działalność o współpracę z sieciami dającymi dostęp do przemysłu, inwestorów i instytucji finansowych oraz o budowanie międzynarodowej i krajowej widoczności regionów w transformacji – ich sukcesów i wyzwań.


Platforma powstała w 2018 r. przy wsparciu WWF w ramach projektu Regions Beyond Coal. Inauguracja Forum odbyła się w 2018 roku w Kozani – w Zachodniej Macedonii, regionie Grecji. Druga edycja odbyła się rok później w niemieckim mieście Weisswasser, a trzecia w 2020 w Bytomiu – w formule wirtualnej – w wydarzeniu wzięło udział ponad 160 osób, w tym 40 burmistrzów z Polski, Ukrainy, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Bośni i Hercegowiny, Czech, Słowenii i Rumunii. Zjazd Forum Burmistrzów 2021, organizowany przez burmistrza Starej Zagory (Bułgaria) odbędzie się 29-30 września w trybie mieszanym: będzie łączyć wydarzenia online z osobistymi spotkaniami w regionach.


Wszyscy członkowie Forum są sygnatariuszami Deklaracji Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w której zobowiązują się do działań na szczeblu lokalnym w zakresie sprawiedliwej transformacji, wzajemnego wspierania się w tworzeniu zrównoważonej przyszłości z korzyścią dla wszystkich obywateli. Deklaracja wzywa Radę Europejską, Parlament Europejski, Komisję Europejską i Wspólnotę Energetyczną, aby wzmocniły swoje poparcie dla sprawiedliwej transformacji poprzez umożliwienie regionom górniczym bardziej bezpośredniego korzystania z funduszy europejskich.

Skip to content