W dniu 7 października br. przedstawiciel ARR Transformacja Sp. z o.o. wziął udział w debacie eksperckiej wokół raportu „Foresight energetyczny Polski”, który został przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Celem badań było uchwycenie możliwości i sposobu kształtowania się transformacji energetycznej w Polsce. Badanie zostało zrealizowane w grupie ekspertów reprezentujących naukę, biznes, administrację publiczną i organizacje pozarządowe, przy użyciu metody Delphi, wykorzystywanej do przewidywania długoterminowych procesów lub zjawisk, o których wiedza jest niewystarczająca lub niepewna.

Wyniki raportu zaprezentowała Anna Szymańska, zespół foresightu gospodarczego PIE:

„93 proc. pytanych przez Polski Instytut Ekonomiczny ekspertów z zakresu energetyki i klimatu jest zdania, że odejście od wydobycia węgla kamiennego i brunatnego ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej w Polsce. Jako datę zakończenia spalania węgla kamiennego i brunatnego na potrzeby energetyczne przeciętnie wskazywali oni na 2046 rok. Prawie połowa wskazała, że udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto w latach 2031-2035 przekroczy 30 proc. 2035 rok będzie natomiast tym, w którym udział samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie samochodów w Polsce przekroczy 10 proc. Uruchomienie elektrowni jądrowej nastąpi w 2038 r., a udział gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa stałe spadnie poniżej 20 proc. za 10 lat.”

W dyskusji wzięli udział doc. dr hab. Paweł Skowroński (Politechnika Warszawska) oraz Robert Tomaszewski, analityk ds. energetycznych (Polityka Insight). Całość spotkania można obejrzeć klikając tutaj.

Skip to content