Zapraszamy przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w konferencji organizowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym pn.: „Finansowanie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw – nowa perspektywa unijna, nowe możliwości”. W ramach wydarzenia, które odbędzie się 15 marca 2023r. w Domu Kultury Oskard w Koninie (początek o godzinie 9:30), specjaliści w zakresie funduszy europejskich przybliżą różne możliwości pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE, koncentrując się w szczególności na ofercie skierowanej dla sektora przedsiębiorstw z Wielkopolski Wschodniej.

Kluczowymi zagadnieniami podjętymi podczas spotkania będzie m.in:

  • Wsparcie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
  • Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;
  • Oferta Programu Ramowego Horyzont Europa;
  • Projekt LIFE AFTER COAL PL w kontekście możliwości wsparcia przedsiębiorstw;
  • Wsparcie w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej;
  • Transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwach.

Program spotkania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o wysłanie Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy een@arrkonin.org.pl. Zgłoszenia podlegają weryfikacji, potwierdzenie udziału zostanie wysłane do każdego uczestnika (daną firmę może reprezentować tylko jedna osoba). Ostateczny termin zgłoszenia to 13 marca 2023r.

Organizatorem wydarzenia są: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (w ramach realizacji projektu ENTERPRISE EUROPE NETWORK) we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Poznaniu.

Skip to content