14 lipca br. przedstawiciele ARR Transformacja, na czele z Maciejem Sytkiem – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, uczestniczyli w trzecim dniu wizyty studyjnej na Śląsku delegacji z Kosowa w ramach projektu Wymiany Regionów Węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy. Gospodarzem wydarzenia zorganizowanego w Muzeum Śląskim w Katowicach było Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce. W ramach spotkania, którego tematem przewodnim były gospodarcze aspekty transformacji sektora górniczego, przedstawiciele Wielkopolski Wschodniej przedstawili gościom z Kosowa swoje doświadczenia w zakresie wsparcia przemian występujących w subregionie konińskim i działań jakie planuje się w ramach konieczności łagodzenia społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla. Bardzo ważnym elementem dyskusji był temat wypracowywania przez regiony węglowe „Nowej Tożsamości” (społecznej i gospodarczej), której istotnym elementem w przypadku Wielkopolski Wschodniej jest wypracowywania Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku.  

Poza prezentacją subregionu konińskiego i dyskusją nt. sprawiedliwej transformacji, ważnym elementem trzeciego dnia wydarzenia były m.in.

– dyskusja nt. reaktywacji terenów pogórniczych z przedstawicielem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

– spotkanie z przedstawicielem Tauron Wydobycie na temat transformacji przedsiębiorstwa obejmującego kopalnie i elektrownie,

– temat likwidacji i rekultywacji terenów pogórniczych podjęty przez przedstawiciela Spółki Restrukturyzacji Kopalń,

– rola sektora górniczego w transformacji, łańcuchów wartości oraz temat przywilejów emerytalnych w ramach prezentacji przedstawiciela Polskiej Grupy Górniczej.

Skip to content