7000 uczestników, 500 prelegentów i 220 warsztatów – takie liczby podsumowały tegoroczny 21. już Europejski Tydzień Regionów i Miast, zorganizowany w dniach 10-13 października br. w Brukseli. Podczas wydarzenia, przeprowadzonego pod hasłem „Dobrze prosperujące regiony to silniejsza Europa”, reprezentanci miast i regionów mieli szanse zaprezentować swoje jednostki terytorialne pod kątem zdolności do tworzenia wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy, wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej oraz roli szczebla lokalnego i regionalnego w działaniach związanych z dostosowaniem do zmieniających się uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczych wynikających z aktualnej polityki Unii Europejskiej. Ważnym tematem podnoszonym podczas wydarzenia była sprawiedliwa transformacja realizowana w europejskich regionach węglowych w dobie kryzysu energetycznego.

Istotną rolę w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów odegrali przedstawiciele Wielkopolski Wschodniej – regionu intensywnie wdrażającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i pod tym względem bardzo doświadczonego, jeśli chodzi o tematy związane z transformacją energetyczną Europy i działania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Duże znaczenie miał w tym zakresie aktywny udział w szczególności w dwóch spotkaniach:

– w panelu „Neutralność energetyczna do 2040 roku” przeprowadzonym w dniu 10 października 2023 w SQUARE Brussels Meeting Centre (również z udziałem Petera Lichtenwöhrera z Wiednia i Farzany Gandhi z Nowego Jorku), w ramach którego m.in. podjęto temat przemian energetycznych w subregionie konińskim (z uwzględnieniem procesu powstania i realizacji strategii subregionu, osiągnięć na drodze do neutralności klimatycznej) oraz dzielono się doświadczeniami z przedstawicielami innych regionów/miast z Europy i USA;

– w panelu Regionów Węglowych w Transformacji nt. „zmian behawioralnych na rzecz transformacji energetycznej” zorganizowanym 12 października 2023 r. w budynku Przedstawicielstwa Irlandii Północnej w Brukseli (również z udziałem Rachel Burns z Irlandii Północnej, Cristiana Nistor, przedstawiciela Okręgu Botoşani z Rumunii, oraz Kataríny Sisáková, reprezentującej Koszyce), podczas których skupiono się na roli społeczności w procesie sprawiedliwej transformacji.

Skip to content