Przedstawiciele ARR Transformacja 20 czerwca br. uczestniczyli w wydarzeniu „Energy Trilemma in Poland, Germany and Czechia”, w którym uczestniczyli również m.in.:

▪ Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu

▪ Matthew Baldwin – Komisja Europejska / Zastępca Dyrektora Generalnego, DG Energy

▪ Mirek Topolánek – Premier Republiki Czeskiej w latach 2006-2009

▪ Lisa Badum – Posłanka Bundestagu, Przewodnicząca Komisji ds. zmian klimatycznych i energii

▪ Jesse Scott – Dyrektor ds. programów międzynarodowych w Agora Energiewende

▪ Wanda Buk – Wiceprezes Zarządu PGE

Konferencja poruszyła ważne aspekty zmian w polityce energetycznej państw członkowskich UE, które mają na celu uniezależnienie rynku europejskiego od dostaw z Rosji, w tym zmian legislacyjnych związanych z transformacją energetyczna. Omówiono propozycje i różne podejścia państw i samej UE w walce z rosyjskim reżimem. Udział przedstawicieli krajów pomógł zilustrować, jak poważny jest problem dostaw i że UE powinna dążyć do ponownego zdefiniowania swoich celów energetycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Skip to content