Z początkiem tygodnia oficjalnie oddano do użytkowania elektrownie wiatrowe wybudowane w Dąbroszynie, Święci i Czyżewie. Tym samym oficjalnie zakończono inwestycję związaną z długim i skomplikowanym okresem przygotowania do realizacji, w którym aktywnie uczestniczył samorząd Rychwała. Koszt przedsięwzięcia to aż 122 mln złotych.

W 2013 roku podjęto uchwałę wyznaczającej tereny pod siłownie wiatrowe, a w 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Ostatecznie w tym roku zakończono realizację projektu budowy elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Dąbroszyn, Święcia oraz Czyżew, składającej się z sześciu turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda (łącznie 18,0 MW).

Uroczyste oddanie do użytkowania zorganizowała Gmina Rychwał i inwestor projektu czyli firma Qair Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, którą reprezentował m.in. prezes Zarządu Krzysztof Wojtysiak. W wydarzeniu uczestniczyli: posłowie: Paulina Hennig-Kloska i Leszek Galemba; przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Marek Gola, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – Maciej Sytek, radny do Sejmiku – Robert Popkowski; starosta koniński – Stanisław Bielik oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Wiesław Bednarek, zarząd Centralnej Grupy Energetycznej S.A. z prezesem Jackiem Kossakowskim na czele, przedstawiciele wykonawcy projektu: firmy Onde, a także mieszkańcy gminy Rychwał: radni, sołtysi i właściciele gruntów, na których zlokalizowane są siłowni.

Podczas spotkania, wszyscy zabierający głos podkreślali ogromne znaczenie energii ze źródeł odnawialnych dla bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu jak i Polski, oraz konieczności realizacji tego typu projektów w ramach transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.

Dla Gminy Rychwał równie duże znaczenia mają wpływy z podatków od tej inwestycji, które od 2023 roku będą zasilać budżet gminy. – Rokrocznie gmina z tytułu podatku będzie otrzymywać ogromną kwotę 700 tysięcy złotych – potwierdził Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała. – To jedno. Ale już dziś chcę poinformować, że w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w grudniu ubiegłego roku przekształciliśmy 110 ha z przeznaczeniem na fotowoltaikę. Gdy powstaną tam farmy, to znów będziemy mieć kolejne wpływy z tytułu podatków, ale co najważniejsze – nie będziemy przeżywać gehenny, którą przeżywają Kazimierz Biskupi, Sompolno, czy Kleczew, a wyprodukujemy kolejne 90 megawatów prądu. Gmina Rychwał jest otwartym oknem na wytwarzanie energii czy to w ramach fotowoltaiki, czy wiatru i pokazuje, że można to robić!

Źródło: www.przegladkoninski.pl

Skip to content