20 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 171/2024 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8214 /2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23, Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia zaktualizowaną listę ocenionych projektów.

Uchwała nr 171/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.

 Załącznik do Uchwały nr 171/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.

Skip to content