Informacja w sprawie realizowanych i planowanych działań dotyczących Wielkopolski Wschodniej była przedmiotem obrad lutowego, prowadzonego w trybie zdalnym, posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki.

– To, co najważniejsze, to konkluzja, że czekamy na pieniądze – podsumował swoją prezentację na powyższy temat Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Chodzi o około 400 mln euro, zarezerwowane dla tej części regionu z puli unijnego wsparcia na kolejną perspektywę finansową, a przeznaczone na pomoc w zmianach zachodzących na wschodzie województwa w związku z odchodzeniem od węgla brunatnego. Trwają prace nad dokumentami w tym obszarze, a także uzgodnienia z Warszawą i Brukselą. Do rozstrzygnięcia pozostaje m.in. kwestia tego, kto (strona rządowa czy zarząd województwa) będzie instytucją zarządzającą odnośnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej.

Źródło: www.umww.pl

Skip to content