Ponad 2,1 mld euro otrzyma Wielkopolska z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej. 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, którego flagowym elementem będzie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej (415 mln euro).

Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła zatwierdzenie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zatwierdzenie programu potwierdził również Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, podczas spotkania w Katowicach z regionami nt. transformacji, w którym uczestniczył Prezes Maciej Sytek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Wielkopolska jest w gronie pięciu regionów, które będą wdrażać Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, będący częścią programów regionalnych.  

„3,8 mld EUR Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie wdrażane przez władze regionów przy udziale interesariuszy lokalnych (w tym władz lokalnych, NGO, związków zawodowych), czyli najbliżej ludzi odczuwających skutki transformacji” – mówi Frans Timmermans.

„Cieszę się, że mamy zielone światło z Brukseli dla naszego nowego programu operacyjnego, który nazwaliśmy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Czekaliśmy na tę decyzję od 14 marca tego roku, by móc działać z myślą o dalszym, konsekwentnie przez nas realizowanym, rozwoju regionu. Wielkopolska ma być przede wszystkim bardziej zielona, cyfrowa i bliżej mieszkańców. Także nowoczesna w gospodarowaniu, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i poszukiwaniu nowoczesnych technologii. Jestem przekonany, że to świetna wiadomość dla naszych aktywnych beneficjentów, którzy chcą realizować wiele znakomitych i potrzebnych projektów, byśmy mogli zwiększać swoją konkurencyjność i inwestować w dobry klimat” – mówi marszałek Marek Woźniak.

Transformacja energetyczna i sprawiedliwa transformacja
Filarem nowego programu będzie zielona transformacja. Unia Europejska zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, natomiast samorząd regionalny przed Wielkopolską Wschodnią postawił bardziej ambitny cel w postaci osiągnięcia neutralności klimatycznej dekadę wcześniej, tj. do 2040 r. Aby osiągnąć ten ambitny cel, państwa członkowskie będą ograniczać wydobycie węgla i zwiększać znaczenie OZE w bilansie energetycznym, a także podejmować będą działania w celu łagodzenia skutków transformacji energetycznej wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę czy  środowisko. Ma to umożliwić m.in. wsparcie w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  na obszarze Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki). 

„Wielkopolska przyjęła bardzo ambitny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Wspólnie ze Śląskiem byliśmy propagatorami powstania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jesteśmy dumni, że po czterech latach finalizujemy nasze działania. Chcemy, by Wielkopolska Wschodnia była liderem sprawiedliwej transformacji oraz energetycznych przemian w Europie” – mówi Maciej Sytek,  Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej koncentruje się na wsparciu w trzech obszarach. Po pierwsze budowie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, po drugie zapewnieniu zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości, której zasoby będą użytkowane również przez przyszłe pokolenia i wreszcie po trzecie – zaktywizowaniu mieszkańców będących główną siłą napędową transformacji tego subregionu. 

Wielkopolska będzie miała łącznie do dyspozycji 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro) i Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro) oraz wspomniany Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. 

Skip to content