Kilka dni warsztatowych spotkań, wizyty studyjne u różnych interesariuszy sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, rozmowy na szczeblu przedsiębiorstw, samorządu i nauki – tak w skrócie wyglądał program dwudniowej (25-26 czerwca 2024r.) wizyty delegacji powęglowego regionu Alentejo Litoral z Portugalii.

W pierwszym dniu wizyty zorganizowanej w ramach wsparcia z inicjatywy JTPeers Exchange, działającej z ramienia Komisji Europejskiej, odbyło się spotkanie w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, w ramach którego obie strony poznawały wzajemne wyzwania rozwojowe, wymieniały się wiedzą i doświadczeniami nt. sprawiedliwej transformacji i wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacjo, a także rozmawiały o możliwościach wsparcia przedsiębiorczości w obu regionach węglowych. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele z Parlamentu RP, instytucji otoczenia biznesu z Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej oraz Tureckiej Izby Gospodarczej, jak również przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie na czele z Prezesem Maciejem Sytkiem. Stronę portugalską reprezentowały: Sandra Jorge Koordynatorka Wydziału Współpracy i Rozwoju Regionalnego, Telma Guerreiro i Maria João Serrano Sekretarz Techniczny Koordynacji i Rozwoju Terytorialnego. Całość spotkania poprowadził Moritz Schäfer – Zastępca Dyrektora Guidehouse – instytucji koordynującej wymianę polsko-portugalską.

Poza częścią warsztatową uczestnicy wizyty tego dnia mieli okazję odwiedzić „zieloną” część działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK, która zamierza w najbliższym czasie produkować wodór, a jej obecna działalność związana jest m.in. z produkcją czystej, zielonej energii opartej na biomasie oraz energii słońca i wiatru. W dalszej części wymiany polsko-portugalskiej zaprezetowano ponad 2,5-tonową koparkę Dolores – strażniczkę dziedzictwa górniczego ziemi konińskiej. Portugalczycy mieli również okazję zobaczyć zrekultywowany już teren poodkrywkowy na Malcie Kleczewskiej.

Drugiego dnia zaproszeni goście rozmawiali w Urzędzie Miejskim w Koninie z Pawłem Adamowem – Zastępcą Prezydenta Miasta Konina oraz Magdaleną Przybyła – Prezeską Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Głównym tematem prezentacji był strategiczny projekt Miasta Konina pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”.

Pobyt w Wielkopolsce Wschodniej gości z Portugalii zakończył się wizytą na jedynej publicznej uczelni wyższej w subregionie – Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, gdzie przedstawiono projekt finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”, który pomoże jej mieszkańcom zdobyć zawody potrzebne w przekształcającej się lokalnej gospodarce. Przy okazji uczestnicy – pod opieką Pana Rektora Artura Zimnego – zwiedzili pracownie i laboratoria umożliwiające kształcenie zawodów technicznych.

„To dla Wielkopolski Wschodniej niezwykłe wyróżnienie, że możemy już dziś dzielić się wiedzą i zbieranym doświadczeniem z wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To kolejny ważny krok na drodze budowania sieci współpracy subregionu z regionami węglowymi UE” – podsumował wizytę Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Skip to content