W dniach 3-4 kwietnia br. w subregionie konińskim przebywała delegacja z Brandenburgii na czele z Panem dr. Klausem Freytagiem – Pełnomocnikiem Premiera Brandenburgii ds. Łużyc oraz Panem Reinerem Kneifel-Haverkampem – Dyrektorem Generalnym ds. Europejskich i Międzynarodowych w Ministerstwie Finansów i ds. Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgii. Przyczynkiem dla przyjazdu było bardzo duże zainteresowanie strony niemieckiej współpracą z Wielkopolską Wschodnią na płaszczyźnie transformacji energetycznej z wykorzystaniem funduszy unijnych, w tym w zakresie działań związanych z łagodzeniem społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych skutków odchodzenia od węgla.

W ramach wizyty w subregionie, goście z Niemiec w dniu 3 kwietnia odwiedzili Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, gdzie odbyło się istotne dla budowania wzajemnych relacji spotkanie z przedstawicielami ARR, organizacji społecznych i gospodarczych oraz samorządowców z Wielkopolski Wschodniej. Tematami spotkania były m.in. zmiany strukturalne i społeczne, rewitalizacja obszarów pokopalnianych i transformacja energetyczna (uwzględniającą wykorzystanie rozwiązań wodorowych), z uwzględnieniem różnych aspektów sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, w szczególności dotyczących działań prowadzących do tworzenia alternatywnych (w tym „zielonych”) miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o nowe specjalizacje regionalne, a także przeciwdziałania depopulacji regionów węglowych.

W dniu 4 kwietnia goście odwiedzili Grupę Kapitałową ZE PAK, zapoznając się z kluczowymi elementami transformacji energetycznej wdrażanymi przez spółkę, a także Urząd Miejski w Koninie, gdzie spotkali się z Zastępcą Prezydenta – Panem Pawłem Adamowem. Następnie w towarzystwie Pana Sławomira Lorka Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie zwiedzili plac budowy ciepłowni geotermalnej. Symbolicznie, podróż delegacji w tym dniu odbywała się autobusem wodorowym (dzięki uprzejmości Miasta Konina oraz MZK Konin).

Wizyta gości z Brandenburgii stanowiła pierwszy krok w zakresie budowania współpracy Brandenburgii i Wielkopolski, nastawiony na określenie wspólnych celów i kierunków wsparcia rozwoju regionów węglowych w obu krajach (Łużyc i Wielkopolski Wschodniej).

Skip to content