Oddajemy w Państwa ręce ekspertyzę pt. „Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji”. To dokument wykonany na zlecenie ARR Transformacja Sp. z o.o. przez zespół ekspertów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Paweł Churski, dr Robert Perdał i p. Martyna Burchardt.

Opracowanie jest efektem kilkumiesięcznej pracy, której celem była identyfikacja czasoprzestrzennych zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego (NUTS 3) w oparciu o analizę różnego rodzaju danych z zakresu czasowego 1995-2019 (wewnętrznie zróżnicowanego w zależności od dostępności materiałów źródłowych). Podstawą zlecenia niniejszej ekspertyzy była konieczność przeanalizowania zmieniającej się sytuacji na rynku pracy w podregionie konińskim (z uwzględnieniem postępującej redukcji zatrudnienia w ramach działalności ZE PAK) w kontekście dotychczasowych i planowanych zmian strukturalnych wynikających ze stopniowego odchodzenia od wydobycia węgla brunatnego i jego wykorzystania w przemyśle energetycznym. Pełne zrozumienie obserwowanych zmian, ich zakresu i skali, które ulegają stopniowemu zwiększeniu w związku z konsekwencjami decyzji zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej, jest niezbędne dla określenia uwarunkowań społeczno-gospodarczych sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Pozwoli ono na efektywne dostosowanie wsparcia w ramach zaprojektowanych działań mających na celu łagodzenie odchodzenia przez subregion od węgla w oparciu o możliwości, jakie dają mechanizmy sprawiedliwej transformacji.

Publikacje można pobrać klikając tutaj.

Skip to content