Dnia 7 czerwca br. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz ARR Transformacja Sp. z o.o. odwiedzili studenci I roku kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju. Wizyta odbyła się w ramach ćwiczeń terenowych, których celem było zapoznanie studentów z problematyką społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju Wielkopolski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprawiedliwej transformacji. W trakcie spotkania studenci zostali przywitani przez Prezesa Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz zapoznali się ze strategicznymi wyzwaniami rozwoju Wielkopolski Wschodniej przedstawionymi przez Krzysztofa Borkowicza i Michała Rejewskiego. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja sprowokowana dociekliwymi pytaniami studentów.

Uczestnicy ćwiczeń poznali również inne uwarunkowania rozwoju Wielkopolski Wschodniej odwiedzając m.in. Elektrownię Pątnów, odkrywkę węgla brunatnego w Jóźwinie, farmę fotowoltaiczną w Brudzewie, Licheń Stary, Turek czy Koło.

Zintegrowane planowanie rozwoju (studia I stopnia – inżynierskie, stacjonarne/niestacjonarne) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany społeczno-gospodarcze, przestrzenne i prawne, jakie zaszły w ostatnich latach (transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne). Pozwala przygotować absolwentów do pracy w instytucjach sterujących procesami rozwoju w różnych skalach przestrzennych. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu znaczenia zintegrowanego planowania rozwoju dla optymalizacji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to m.in. dzięki współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych np. poprzez zajęcia i staże w tych podmiotach.

Skip to content