W ramach trwających prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej zapraszamy do lektury opracowania diagnostycznego dotyczącego subregionu: „Analizy zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej”, którego wyniki zaprezentowane zostały w dniu 7 kwietnia br. w ramach Warsztatów Grup roboczych Wielkopolski Wschodniej. To dokument przygotowany przez Zespół badawczy z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu UAM w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Pawła Churskiego na zlecenie ARR Transformacja Sp. z o.o. Analiza w bardzo przystępny sposób obrazuje wewnętrzne zróżnicowanie Wielkopolski Wschodniej dokonane w oparciu o kompleksową i wielonarzędziową analizę danych statystycznych (w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym), ale i wywiady przeprowadzone z przedstawicielami zdecydowanej większości samorządów lokalnych z subregionu. Uzyskane wyniki analizy zróżnicowania w dalszej kolejności stanowią punkt wyjścia do określenia specyfiki rozwojowej poszczególnych obszarów Wielkopolski Wschodniej.

Prezentowane opracowanie stanowi uzupełnienie „Diagnozy strategicznej Wielkopolski Wschodniej” opublikowanej w styczniu br.

Analizę zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej można pobrać tutaj

Skip to content