W dniu 29 czerwca 2023r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski przyjął Uchwałę wprowadzającą zmiany do Regulaminów Wyboru Projektów do naborów Nr FEWP.10.02-IZ.00-001_23 i Nr FEWP.10.02-IZ.00-002_23. Zmiany dotyczą oceny strategicznej opisywanej w części IV Procedura wyboru projektów, punkt D Regulaminu. Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Ponadto udostępniona została baza często zadawanych pytań, która to będzie na bieżąco uzupełniana na podstawie zapytań kierowanych do działów oceny formalnej, merytorycznej oraz strategicznej wniosków o dofinansowanie. Ww. bazę odnaleźć można pod linkiem https://wrpo.wielkopolskie.pl/faq_few/dzialanie-10-2-wsparcie-inwestycji-w-msp-i-duzych-przedsiebiorstwach/fewp-10-02-iz-00-002-23

Regulamin FEWP.10.02-IZ.00-001_23

Regulamin FEWP.10.02-IZ.00-002_23

Skip to content