5 października 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W jego trakcie skupiono się w szczególności na przyjęciu kluczowych dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Kryteriów Wyboru Projektów dla następujących typów projektów Priorytetu 10 FEW:

  • Usługi społeczne – deinstytucjonalizacja (projekty „miękkie”) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Wsparcie rozwoju i dostępności do elektronicznych usług publicznych w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej;
  • Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych) w ramach Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze;
  • Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego (drogi rowerowe) w ramach Działania 10.5 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym – mała retencja i błękitno-zielona infrastruktura w ramach Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze;
  • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki;
  • Projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Wszystkie przyjęte na 6. Posiedzeniu KM kryteria wkrótce dostępne będą TUTAJ

Więcej o Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027/komitet-monitorujacy-2

Skip to content